Oj oj nej inte ska vi dra alla över en kam. Eller?

Eller hur gör vi egentligen i praktiken? Många vurmar för att vi inte ska döma utifrån kön, etnicitet eller sexuelläggning. Och att vi inte heller ska döma utifrån det land eller den kultur som en individ kommer ifrån. Vilket jag till fullo instämmer i!

Men det jag inte får ihop är hur man sedan ändå klumpar ihop dessa grupper och antingen ser alla individer i gruppen i negativ eller positiv dager. Plötsligt spelade visst dessa attribut stor roll.

Varför inte en mer nyanserad bild? Kan gemene svensk inte hålla isär att en grupp kan ha generella attribut, men att en individ i den gruppen faktiskt kan avvika rejält. Efter vad jag förstått så är det oftast fler likheter mellan tex könen, än vad det är likheter bland kvinnor respektive bland män.

Ibland kan vinklingen säkert ha att göra med nyhetsvärdet, dvs att det tex har ett högre nyhetsvärde att säga att kvinnor är bättre beslutsfattare än män. Än att säga att de som kan utnyttja båda sin vänstra och högra hjärnhalva samtidigt är bättre beslutsfattare. Det senare blir liksom så komplicerat och tråkigt. Just nu tänkte jag på en artikel jag läste i morse i New York Times.

Avslutar med min klassiker: Skyller på svenska skolan som inte lärt ut statistik …

Annonser