Makt

Huu det måste vara något ont! Eller?

Blir så trött på vänstern skumma hållning. Som jag uppfattar deras agerande så vill de att Sverige ska bli mindre konkurrenskraftigt i världen, för att på så vis minska de relativa skillnaderna. Samtidigt vill de själva få mer makt här i Sverige.

Hur går detta ihop?

Min syn på detta med makt är att den kan både missbrukas och brukas, men att många tror att makt per automatik missbrukas och därför ska motarbetas.

Om vi ser oss om i världen, var på skalan anser vi oss då befinna oss? Jag anser att vi jämförelsevis tillhör det land som brukar den makt vi har. Visst det kan absolut göras bättre, men som sagt: Jämföreslevis.

Om vi då bara ger upp den lilla makt vi trots allt har. Vem vinner då på det? Visst så blir världen då lite mindre ojämlik, eftersom vi ansluter oss till de utan makt. Men vad hjälper det de som vi då anslluter oss till? Och vilka konsekvenser får det faktiskt för oss själva? Vems händer faller vi i då?

Vi lämnar ju på så vis enbart ytterligare spelrum till de som missbrukar sin makt. Vi kan högst trolienge förvänta oss att få det sämre, speciellt de socialt usatta. Och ja, vill vi hamna i Putins eller IS händer eller några andra godhjärtades …

I mina ögon är det totalt förkastligt att ge bort den makt man har om det i praktiken innebär att de destruktiva krafterna i världen ges större makt.

Så varför vill vänstern ge bort vårt inflytande i världen, samtidigt som de eftersträvar makt i Sverige?

För till mig signalerar detta att vänstern anser att världen har kommit dit de vill, så att någon makt inte längre behövs för att förändra eller skydda nuläget. Medans vi här i Sverige tydligen har det så illa att de måste upp till kamp och förändra …

Avslutar med ett ypperligt exempel på en person som vet att bruka sin makt: Picard!

Picard

Annonser