Vilks och Charlie är tyvärr inte de enda som fått känna på islamismens intolerans mot yttrandefrihet, men Vilks var stort här i Sverige då för fyra år sedan och Charlie är definitivt högaktuellt just nu.

Jag läste precis ett inlägg jag gjorde kring Lars Vilks Låt det bli en väckarklocka som vi undkom med rena förskräckelsen.

Tyvärr undkom vi inte Charlie attaken.

Men för att backa tillbaks fyra år. Har vi använt väckarklockan? Har vi haft en öppen diskussion kring vilket samhälle vi vill ha, vilka värderingar som behöver delas?

Mest verkar Sverige fokuserat på rasism och feminism, vilket kan definieras precis så som avsändaren önskar. Där main-stream-media snarare stöttat tanken att vi inte ska kränka (dvs ett steg mot att minska yttrandefriheten). Orättvisor ska bekämpas, men debatten i Sverige har i mina ögon främst liknant ett pillande-i naveln-perspektiv. Som tur är finns det undantag, men i det stora hela.

Tyvärr har jag själv inte haft möjigheten att vara direkt pådrivande, men de värderingar jag anser att vi framförallt bör värna och verka för att de snarare sprids i världen än tvärt om, de är:

  • Tryckfrihet och yttrandefrihet, där vi inte får ge efter för lättkränkta individer och grupper. Det är skrift och ord, inte våld. Hot om våld är däremot så klart otänkbart!
  • Att bedömmas utifrån samma premisser oberoende av kön och etnicitet
  • Inom ramen för de ovanstående finns religionsfriheten. Det är mycket viktigt att hierarkin inte är tvärt om!

Avslutningsvis vill jag hänvisa till John Kerrys uttalande direkt efter Charlie-attacken, vilket jag till fullo instämmer i. Men samma här, vi behöver diskutera vad vi menar med civiliserat. Vad vill vi?

John Kerry, in remarks he delivered at the State Department immediately after the attack, struck the right tone. “Today’s murders are part of a larger confrontation, not between civilizations, no, but between civilization itself and those who are opposed to a civilized world,” Kerry said. (New Yorker)

 

Annonser