Böcker & Film


Nyss hemkommen från Fifty shades of grey och kommer att koppla ihop den med Utan personligt ansvar, av Lena Andersson. Hamnar dessutom i samma genre som hennes Egenmäktigt förfarande, som jag redan skrivit om.Utan personligt ansvar

Vad är det då som gör att jag kopplar samman dessa? Det är detta med ömsesidig respekt och ödmjukhet som spökar.

Vem är offer och vem är förövare?Eller är de faktiskt jämbördiga?

Gemensamt för de ovanstående är att de inte ger några glasklara svar i den frågan, utan istället utmanar tittaren/läsaren. Den intresserade försöker sätta sig in i båda parternas situation, vilket knappast ger ett glaskart svar heller, utan mer en insikt i den komplexitet som kan infinna sig mellan två människor, speciellt när kärlek och åtrå slår till med full kraft.

Och som så många gånger, så är det det vi inte får se eller läsa som är det extra intressanta. Vad tänker de? Hur har de blivit den de är? Vilka demoner brottas de med, egentligen?

I vilket fall som helst så ger de en intressant inblick i människans natur.

Fifty_shades_of_grey

Annonser

Med anledning av det som hänt i Frankrike de senaste dagarna, angreppet på yttrandefriheten, så såg vi igår återigen V for Vendetta.

V for Vendetta

Det som nog skrämmer mig mest är att desto oroligare det bli i världen, desto mer benägna är människor att sätta sin tilltro till en stark ledare. I stort seett oberoende av vad den ledare står för, bara hen är handlingskraftig. Och vips har man glömt att många (alla?) diktatorer har korrumperats rejält av makten. Men då är det inte lika lätt att vrida makten ur deras klor.

En liknande aspekt är att vi enligt demokratins alla regler ger utökad makt till de maktthavare vi har förtroende för då när vi ger de utökade maktbefogenheterna. Utan att ta med i beräkningen att det kan komma nya makthavare, som då med automatik får dessa befogenheter.

Och den tredje aspekten. När det gäller övervaktningsmöjligheter. När de övervakningsmöjligheterna finns, så finns också risken att de utnyttjas av onda krafter.

Vad är då onda krafter? Ser vi globalt så kan jag inte säga att de som håller sig till lagen är de goda och tvärt om. Däremot står yttrandefriheten obestridd högt på kriterier för goda krafter.

Lättläst och på sitt sätt spännande, men vad tycker jag egentligen om Kvinnan som gick till sängs i ett år av Sue Townsend?

Kvinnan som gick till sängs i ett år

Som sagt: Lättläst, och det var faktiskt det jag efterfrågade när jag botaniserade på Pocket Shop och fick hjälp av en mycket trevlig expedit. Kapitlena är oftast bara på några sidor och det myllrar av märkliga personligheter. Men jag kan inte se att den hänger ihop eller att den har något budskap. Det var nog främst det senare som fick mig att vända blad så snabbt jag kunde; Min undran över hur det skulle sluta.

Jag ska inte avslöja slutet, men det var inget som gjorde mig nöjd.

På tal om nöjd, så har jag på senare tiden börjat fundera över om jag helst vill ha böcker där jag åtminstonde delvis kan identifiera mig med någon av huvudkaraktärerna. Här var ännu en bok där jag inte kunde det. Eller är det snarare att jag vill kunna se upp till dem, respektera dem? Hum.

Visst, tanken att gå till sängs ett år har väl genom åren varit lockande, men inte på det sättet som Eva väljer.

Men om man bara vill ha ren skär underhållning utan att tänka så mycket, ja då är det en utmärkt bok 🙂

Stefan Ingvarsson tar upp frågan: Under vilka omständigheter skulle vi själva kunna förvandlas till mördare?

Exemplet som tas upp är från Polen under andra världskriget: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=503&artikel=6021617

Mitt något filosoferande svar är: Visst tror jag att jag skulle kunna mörda för att försvara mig eller mina närmaste. Troligen även för att försvara oskyldiga. Jag skulle nog även kunna tänka mig att vara bödel till de som jag anser vara bland de värsta förövrarna. Just nu ligger så klart IS högt på den listan. Men läste nyligen igen om Gulag och visst får den ”kulturen” i alla fall mig att fundera över den mänslikga naturen.

Men skulle jag kunna dra alla över samma kam utifrån deras etnicitet, eller geografiska tillhörighet eller familjetillhörighet? Jag vill i alla fall inte tro det. Jag har ett starkt individualistiskt drag, som jag gärna vill tro håller i sig även.

Och vem vet, kanske just den individualistiska synen är något jag fått med mig från efterkrigstidens fokusering på hur det kan gå när man slutar se individen för dess egna handlingar, och istället dömmer hela grupper.

Avslutar med det lilla passuset att jag skiljer på grupptillhörigheter som individen själv aktivt har valt, och grupptillhörigheter som man föds in i eller inte haft något reelt val att välja.

Love and hate, with an unknown touch of reality. Can it be better?

Dracula Untold is a strong movie. Then, as these days, children are taken away from their families to become soldiers. This particular child did return. He was strong, had a lot of love for his people and family, and he wanted to keep the peace.drac-son-2

Tragically enough he faced a new dilemma. Not all the neighbours wanted peace. So, which sacrifices shall one be prepared to take to keep the peace? What options do one have? Even this is questions we still are asked.

But Dracula got an unusal offer and he handled it wisely. I wish we had more men and women like Dracula these days, saving our children from slavery.

The movie also reminded me that it is now time for me to finish reading In Search of Dracula, The History of Dracula and Vampires, by Raymond T. Mc Nally and Radu Florescu.

In Search of Dracula

In Search of Dracula

Ååå hittade precis Pelle Snygg och barnen i Snaskeby av Ottilia Adelborg. En klar favorit från när jag var barn. Helt i stil med Elsa Beskow. Tänk om vi kunde få oss en Pelle till dagens skolor för att införa studiero.

Här kommer berättelsen 🙂 Det var ungefär denna nivå av spänning jag klarade av på den tiden, och så blev det ju ett lyckligt slut. Fina bilder och rim gjorde så klart sitt till 🙂

scanned image

scanned image

scanned image

scanned image

scanned image

scanned image

scanned image

scanned image

scanned image

scanned image

scanned image

scanned image

scanned image

scanned image

scanned image

scanned image

scanned image

scanned image

scanned image

scanned image

scanned image

scanned image

scanned image

scanned image

De tio böcker som påverkat mig mest. Top of my head skrivet i den ordning jag tror mig ha läst dem:

 

Nästa sida »