Försvar


Makt

Huu det måste vara något ont! Eller?

Blir så trött på vänstern skumma hållning. Som jag uppfattar deras agerande så vill de att Sverige ska bli mindre konkurrenskraftigt i världen, för att på så vis minska de relativa skillnaderna. Samtidigt vill de själva få mer makt här i Sverige.

Hur går detta ihop?

Min syn på detta med makt är att den kan både missbrukas och brukas, men att många tror att makt per automatik missbrukas och därför ska motarbetas.

Om vi ser oss om i världen, var på skalan anser vi oss då befinna oss? Jag anser att vi jämförelsevis tillhör det land som brukar den makt vi har. Visst det kan absolut göras bättre, men som sagt: Jämföreslevis.

Om vi då bara ger upp den lilla makt vi trots allt har. Vem vinner då på det? Visst så blir världen då lite mindre ojämlik, eftersom vi ansluter oss till de utan makt. Men vad hjälper det de som vi då anslluter oss till? Och vilka konsekvenser får det faktiskt för oss själva? Vems händer faller vi i då?

Vi lämnar ju på så vis enbart ytterligare spelrum till de som missbrukar sin makt. Vi kan högst trolienge förvänta oss att få det sämre, speciellt de socialt usatta. Och ja, vill vi hamna i Putins eller IS händer eller några andra godhjärtades …

I mina ögon är det totalt förkastligt att ge bort den makt man har om det i praktiken innebär att de destruktiva krafterna i världen ges större makt.

Så varför vill vänstern ge bort vårt inflytande i världen, samtidigt som de eftersträvar makt i Sverige?

För till mig signalerar detta att vänstern anser att världen har kommit dit de vill, så att någon makt inte längre behövs för att förändra eller skydda nuläget. Medans vi här i Sverige tydligen har det så illa att de måste upp till kamp och förändra …

Avslutar med ett ypperligt exempel på en person som vet att bruka sin makt: Picard!

Picard

Annonser

Jag har inte varit så aktiv i sociala medier detta val, men grundfrågan ligger alltid och gror. Hur kan jag, hur kan vi bidra till en bättre värld. Och jag ramlar alltid ner till samma slutsats att detta med ömsesidig respekt och ödmjukhet är både ett mål och ett medel. Det som jag kanske inte varit fullt lika tydlig med är min övertygelse om att utrota fattigdomen, för som till exempel Björklund säger: Det är inte det att vissa är rika som är ett problem, utan att vissa är fattiga. Naturligtvis innebär rikedom makt, och naturligtvis ska inte den makten få utövas hur som helst. Men för att utrota fattigdom och mota ondskan i världen så behöver vi att de goda krafterna får växa och bidra i den kampen.

Här nedan följer mina kommentarer kopplade till DNs sammanställning i olika valfrågor

Skolan

Här försöker man bortförklara Sveriges dåliga resultat i Pisa med att eleverna kanske var omotiverade när de skrev provet. Ja, men då är väl det verkligen ett problem i sig! En av grundproblemen är enligt mig att vi inte har någon bildningskultur. Signalen från media och därför troligen från många föräldrar är att skolan inte är så viktig. Vilket är ett stort svek. Visst, under 1900-talet så kunde du klara dig ganska bra ändå. Antingen hittade du ett jobb trots att du var lågutbildad, eller så kunde du leva på ett generöst bidragssystem. Men vem som tittar sig om i världen tror att den situationen kommer att gälla även för dagens generation skolelever? Jag tror dessutom mer på att sats på kompetenta lärare som kan och får hålla ordning i klassrummen, än att vi ska ha in fler barnpassare i skolan. Vad jag förstått så har vi redan världens mest lärartäta skola. Gäller bara att locka tillbaks de rektorer och lärare som vill och kan hålla ordning och lära ut. Dessutom är jag för ett förstatligande.

Äldreomsorgen

För mig är det självklart att vi måste ha valfrihet i äldreomsorgen, av den enkla anledningen att om det är ett missförhållande på ett äldreboende som har monopol så kommer varken den äldre eller dess anhöriga att våga klaga, eftersom det i sin tur riskerar att den äldre som tvingas bo kvar där far än mer illa. Däremot ska kommunen så klart skriva vettiga avtal där kvalite’n tydligt anges och följs upp. Dessutom är det en skam att vi inte redan idag har lagstiftat om att det ska vara meddelande frihet hos de anställda, precis som inom offentlig vård.

Sjukvården

Liknande resonemang som för äldreomsorgen. Det är kommun/landsting som håller i våra skattepengar och de bör rimligtvis kunna skriva avtal som sätter ribban för önskad kvalitet. Den ska så klart även följas upp för att säkerställa att den blev verklighet. Nu när vi haft privata vårdgivare relativt länge så borde vi ha hunnit lära oss hur dessa avtal ska skrivas. Och igen: Meddelandefrihet ska vara lagstiftat och till dess det blir det så bör alla skriva in det i sina avtal. När det gäller landstingen så skulle jag vilja veta mer om konsekvenserna av att förstatliga. Spontant är jag för ett förstatligande.

Jobb & Ekonomi

Det är otroligt frustrerande att det dels ska finnas så mycket som behöver göras i Sverige och världen, dels att det ska finnas så många som av olika anledningar får sitta och titta på. Utbildning är så klart en nyckelfråga för att hoppa över det glapp som idag finns på arbetsmarknaden, det att det i stort sett inte finns arbeten alls till de som saknar gymnasieutbildning. Samtidigt får jag ibland uppfattningen att det gått inflation i behovet av utbildning. Där man använt utbildning som ett argument från facklig sida för att på så sätt pressa upp lönerna. Det vill säga förespråka en lönebildning som bygger på antal utbildningsår, istället för vilket värde man tillför.

Något jag inte lyckas förstå. Det sägs att vi strax kommer att ha arbetsbrist. Framförallt inom vården. Men görs det något för att förbereda de arbetslösa till detta? Vill de ens gå in i vården? Varför utbildas de inte redan nu och hinner gå vid sidan om ett tag? Finns det överhuvudtaget någon plan?

Men det är utanförskapet som oroar mig mest dels för att jag anser det ovärdigt ett land som Sverige att låta/tvinga individer att leva i utanförskap, dels för att det är en risk för något av det jag värnar mest: Tilliten mellan individer och mellan individer-myndigheter. Vi är inne på ett mycket farligt sluttande plan.

Hur ska vi då få fart på ekonomin och få in dessa individer i samhället? Dels göra småföretagande betydligt enklare och mindre riskfyllt att anställa, dels vara ytterst tydlig när det gäller vilka regler som gäller i samhället.

Avslutningsvis: Förutom att utrota utanförskapsområdena så bör vi utrota den relativa barnfattigdomen. Barn i Sverige ska kunna gå till skolan utan att vara extremt mycket fattigare än sina ”näst fattigaste” klasskamrater.

Brott & Straff

Först och främst bör polisens status höjas. De blir allt för ofta spottade på i media, vilket så klart sätter ribban för vad som sedan är tillåtet att utsätta poliser för ute i fält. Om vi vill att de ska skydda det samhälle vi vill ha, då måste vi också stötta dem när så behövs. Vi kan till exempel inte ha det som i vissa områden, att polisen inte får gå ur bilarna för att det är för riskfyllt. Vilka signaler sänder det? Dels till de som stör, dels till de som är utsatta.

De som är påväg in i kriminalitet ska stoppas tidigt och tydligt och på ett sätt som faktiskt är realistiskt, dvs på ett sätt som ger en realistisk chans att bryta banan. För de som ändå hamnar i den kriminella banan ska det också vara glasklart vad som gäller, med små realistiska steg att bryta Brottsskalan ska så klart avspegla allmänhetens avsky för brottet ifråga.

Integration & Migration

Jag tillhör de som är för integration. Jag förstår inte alls hur de som hyllar mångkultur tänker. Det finns saker i Sverige jag värnar. Samtidigt finns det så klart även negativa aspekter där vi istället ska ta till oss nya kulturer. Men jag saknar debatten om vad vi bör värna och vad vi bör motarbeta. Jag anser till exempel att vi ska värna att inte döma andra utifrån sådant de inte kan påverka så som kön, etnicitet eller sexuelläggning. Däremot måste vi stå upp mot hederskulturen. Vår syn på djur och natur är också något värt att värna.

Ett sätt att se på invandring är: Vilka och hur många vill vi ta emot för att det på relativt kort sikt är ett win-win för både oss och den som kommer hit. Utöver det kan vi fråga oss: Av alla behövande i världen hur hjälper vi dem bäst dels för deras egen skull, dels för att öka stabiliteten i världen. Jag tänker på alla på flykt, alla slavar, de barnprostituerade, barnsoldaterna osv.Det är deras öden som verkligen håller mig vaken om nätterna.

Jag blir lika trött på de som naivt tror att alla är goda bara för att de är invandrare, som jag är trött på de som tror tvärt om. 

Miljö

Jag är stolt över att Sverige är bra på miljö. Visst kan vi bli bättre, men framförallt bör vi exportera vår syn på miljö, eftersom det är ett globalt problem.

Ett sätt att sätta press är att vi anger samma högra krav på det vi importerar som vi gör på det som produceras inom Sverige. Skulle knappast ha någon verkan om bara Sverige gick den linjen, men om vi fick med oss EU så skulle det ha en rejäl påverkan på produktionen i andra länder. Tänk bara på alla de som jobbar i giftiga miljöer i fabriker, gruvor och på åkern, för att vi ska kunna handla lite billigare. Överhuvudtaget anser jag att vi ska få dessa länder att ställa om genom handelsavtal.

Och så är jag för Förbifart Stockholm, och att Slussen byggs om.

Skönt att höra att kraven in till försvaret ligger kvar! (SvD)

Man vet ju aldrig när krafter emellanåt får för sig att alla delar av vårt samhälle ska vara en närmast exakt avspegling av samhällets sammansättning i stort. Det är illa nog att de redan förstört rekryteringsbasen till brandkår och polis.

Jag är av den bestämda uppfattningen att du inte väljer din sexualitet. Tänk då att du tvingas välja mellan militär karriär och att leva öppet med din kärlek. Det är vad dagens homosexuella militärer har fått göra. Och många kommer nog tyvärr välja att göra det ett tag till, även om det nu blivit lagligt att visa kärlek i en organisation som ägnar sig åt våld. (Jag är inte emot krig/försvar generellt men det blir lite paradoxalt.) (SvD)

Av rubriken i SvD trodde jag först att militärpräster nu skulle kunna viga homosexuella, oberoende av var de befinner sig rent geografiskt, men så var visst inte fallet. BARA i de stater som tillåter homosexuella att viga sig överhuvutaget.

En aspekt som man (jag) kanske inte direkt tänker på är den ekonomiska delen, där enbart ”par i godkända äktenskap” får det ekonomiska skyddsnät som ett äktenskap innebär.

Och jag som brukar propagera att staten ska stå får den juridiska delen av vigseln, och att trossamfund o dyl kan stå för ”den romantiska och erkännandet från respektive gud”. Men det har jag så klart grundat på att staten (i detta fallet delstaterna) inte skiljer på äktenskap mellan man-kvinna, kvinna-kvinna eller man-man.

Phu, visst kan jag vara irriterad på en del av dessa frågor här i Sverige, men det är ju tyvärr knappast något bättre i andra delar av världen 😦

Nu råkar det visst bli Torun Carrfors (V Karlstad) i tre artiklar i rad, denna gången gäller det Afganistan där jag inte kan låta bli att kommentera på hennes NWT blogg där hon skriver:

I morse presenterade de Röd-gröna en plan för att ta hem de svenska soldaterna från Afghanistan. Vinner vi valet börjar vi ta hem de svenska soldaterna i början av 2011. Första halvåret 2013 ska de vara helt ersatta med civila insatser.

Den strategi man tidigare haft, har uppenbart misslyckats, och det krävs en ny.Vi vill satsa resurser ur biståndet på mer utbildning, hälsovård, infrastruktur och stöd till den mycket svaga afghanska polisen. Vi ska också rikta särskilda insatser på att bekämpa korruptionen, såväl i det afghanska samhället som i det internationella utvecklingsarbetet

Alliansen med Major Björklund istället, vill istället in med fler soldater. Det är inte vägen för en demokratisk uppbyggnad av ett sargat land, det är vägen för fortsatta oroligheter.

Min kommentar (skickad för granskning):

Varför vill ni överge det afganska folket?

Framförallt dess kvinnor och barn. Men jag vill också gärna tro att de flesta män ändå vill gå mot ett mer jämnlikt och sekulariserat samhälle. Även om de oftast inte är fullt lika stora förlorare om vi nu skulle dra oss ur.

Skumt. Härhemma har ni knappt någon tilltro alls till den svenske mannen, men att lägga ett helt land i händerna på tallibanerna (onekligen män allihop) tvekar ni tydligen inte inför.

Ja inte är de dumma talibanerna. I SvD står idag hur de 9 av 10 gånger skjuter på de svenska soldaterna, troligen för att svenskars död får större massmedial uppmärksamhet. Och då ökar trycket på utländska regeringar att dra hem sina styrkor och vipps så får talibanerna ett betydligt mindre motstånd. Smart tänkt, onekligen.

Definitivt inte lika smart tänkt av Ohly och hans likar som går på detta spel och spelar dem i händerna.

För visst, om talibanerna får ta över helt och hållet så kansek kriget slutar, men för majoriteten av Afganistans invånare så innebär den freden bara början på helvetet. Och åtminstonde jag önskar dem ett betydligt bättre öde.

Och om vi vill ägna oss åt navelskåderi så har vi så klart fortfarande de gamla klassikerna till varför vi är där – talibanskolorna samt knarkhandeln.

Läste sedan i Expressen om de rödgrönas försök att enas. Min kommenatr är:

Vill de rödgröna verkligen att det är talibanerna som ska få diktera de afganska barnens, kvinnornas och männens vardag? För ingen tror väl på allvar att talibanerna plötsligt ser till mänskliga rättigheter, som vi här tar förgivna, bara för att utländska trupper ger fritt spelrum åt dem?

Vi behöver definitivt flera superstjärnor (SvD). Visst är det kul att vi har idrottsstjärnor, men jag vill slå ett slag för behovet att superstjärnor även bland företagsledare och väktare (rättsväsendet och försvaret). Vi behöver våra företagsledare för att möjliggöra vår välfärd (bra ledare kan verkligen katalysera underverk), och vi behöver våra väktare för att beskydda oss.

Iron Man Tony Stark

Väktare som verkar i Iron Mans anda och företagsledare så som Tony Stark. :-). (Och för er som inte har full koll på Marvel Comics: Tony Stark och Iron Man är samme person.)

Ja ja vi andra behövs också, men just i dag ville jag lyfta fram just dessa kategorier, och så får jag väl tillägga att jag gillar även andra superhjältar så som Wolverin, Electra, Cat Woman och Tomb Rader.

Och så klart hela familjen i Superhjältarna! De måste man ju bara älska.

Nästa sida »