Islam


Hade egentligen strängerligen förbjudit mig själv att blogga i helgen, eller Facebooka för den delen. Vill och behöver prioritera annat.

Men när man själv sätter reglerna så kan man ju på gott och ont även själv omprioritera 😉

I min regel tilläts jag ändå kika om jag fått meddelande på Facebook och föll sig så att Gulans Facebook inlägg låg högst på sidan så jag kunde inte undgå. Som tur var 🙂

Gulan 20130420

Hon har skrivit väldigt bra artikel. Precis en sådan jag skulle vilja ha skrivit.

Så stort tack Gulan, nu kan jag istället för att skriva själv ”bara” (;-)) hänvisa till din artikel i DN.

Och samtidigt påpeka: Jag står bakom varje ord!

Annonser

Idag är det tioårsdagen till minne av Fadime. Och visst går nog de flesta stegen framåt, men bedrövande långsamt.

Men det är mycket glädjande att hedersfrågan ändå diskuteras, så jag vill framförallt med denna artikel stämma in i följande röster:

  • Hederskultur och det våld som det kan yttra sig i särskiljer sig från annat kvinnovåld, även om själva våldet i sig självklart kan se exakt lika ut. Det som skiljer är framförallt orsakerna till våldet, och därmed även vilka metoder vi bör använda för att motverka det.
  • Lagstiftningen bör stärkas dels när det gäller tvångsgifte, del för att komma åt problematiken att det inte är en ensam förövare utan många personers påtryckningar och grupptryck.
  • Och hur kan vi påverka och stötta de som är en del av upprätthållarna av hederskulturen, så att de i första steget slutar att vara drivande och i andra steget motverkar hederskulturen. Praktiska pragmatiska steg för de som mer lever i gråzonen, men naturligtvis fullt stöd för de som helt väljer att bryta.
  • Att vi måste vara medvetna om att hedersvåldet, tex antal mordförsök med orsak i hederskulturens, inte är att ses som ett mått på hur mycket hederkultur det finns. Det säger bara hur många som ändå motsatt sig heders-normerna och fått betala det väl-uttalade prisen för det. Det säger inget alls om de som rättar sig i leden, just av rädsla för att få betala det priset.
  • Att i Sverige accepterar vi inte att någon försöker påverka någon annans beteende genom att hota med våld och död. OM vi anser att ett beteende behöver straffas, då verkar vi genom en gemensam lagstiftning och ett gemensamt rättsväsende. Vi accepterar inte att man har en egen lag, och tar den i sina egna händer.

Jag hoppas verkligen att vi ska bli än mycket bättre på att utrota hederskulturen. De utsatta ska känna att de har vårt fulla stöd, och de som verkar för att bevara och breda ut den hederskulturen ytterligare, de ska definitivt få känna att de verkligen inte är välkomna här. Instämmer till fullo att de ska dels straffas, dels utvisas.

Och avslutningsvis en liten fundering. Hur skulle vi se på detta om det var ”västerländska” ungdomar som tvingades in i tvångsäktenskap? Varför ska icke-västerländska ungdomar förväntas ha lägre förväntningar på kärleken och sin livspartner? För inte anser vi väl att det ligger i deras gener att acceptera detta på ett bättre sätt än ”oss” …

**********

Lite skrämmande referens siffror:

Enligt Ungdomsstyrelsen lever 70000 unga killar och tjejer under hedersförtryck – lågt räknat. Av dem uppskattas 8500 vara oroliga över att bli bortgifta. (SvD)

Och Newsmill har en serie i frågan

Om och om igen lyckas jag tydligen lura mig själv att tro att människans ohyggliga grymhet mot hela grupper av människor är något som hör till det förgångna. Tyvärr är det inte så.

I Afrika utspelar sig grymheter som jag hade hoppats vi skulle slippa. Inte nog med att naturen slår till, grupper passar då på att systematiskt utnyttja situationen till sin egen fördel på det mest fruktansvärda sätt. (SvD)

Vet inte riktigt vad som gör mig mest upprörd, men tror att det är det att övriga Afrika verkar så likgiltiga inför katastrofen. För lite krasst är det ändå så att en eller några onda människor sällan hinner göra  så mycket skada som i detta fallet, utan deras skadeverkan grundar sig på alla deras ja-sägare och alla de som väljer att titta bort.

Tyvärr ser jag inget enkelt svar på problemet, utan det är många krafter som måste samordnas, både kortsiktigt och långsiktigt.

Jag har precis påbörjat en bok som behandlar samma ämne, dvs konflikten mellan muslimer och kristna. Boken utspelar sig i Spanien i mitten av 1500-talet och båda sidor verkar minst sagt vara lika goda kålsupare. Men jag luras allt som oftast att tro att de grymheterna tog sitt slut i det århundradet. Tyvärr vet jag allt för väl att så inte är fallet.

Ska islamister få pengar av oss skattebetalare? Ett självklart nej enligt mig, men uppenbarligen något som behöver diskuteras då inte alla instämmer.

En debatt pågår just nu på Newsmill. Jag instämmer med William Petzäll, men börjar i det närmaste gråta när vi har en islamistexpert som försvarar bidragsgivandet, nämligen Aje Carlbom.

Ett utdrag ur William Petzälls text:

Det är bland annat hemsidan www.muslim.se som svenska skattebetalare bekostat, där det bland annat står att läsa om att kvinnor som menstruerar inte får citera koranen, att det är förbjudet att hjälpa och bli vän med icke-muslimer, att deltagande i allmänna val bara är accepterat när det ligger i islams intresse, vilket kanske delvis förklarar att vi har en riksdagsledamot för moderaterna som öppet bekänner sig till islamismen. Vidare står det att läsa att straffet för homosexualitet är döden och att det är judarna som driver världsbanken och IMF för att förtrycka världen. Man uppmanar även muslimer att inte delta i svenska högtider eller traditioner och i flera publicerade artiklar går det att läsa om en primitiv och förtryckande kvinnosyn.

Aje Carlbom däremot anser:

Ett annat motiv för att staten bör fortsätta med finansiering av sina motståndares verksamheter är att det möjliggör för en viss insyn i deras arbete.

Tala om att vilja öka islamisternas förakt mot oss. För med rätta så föraktar de självklart ren dumhet, speciellt när det kommer från de som rimligen borde ha kunskapen; våra folkvalda och våra experter. För att inte tala om vilka signaler som skickas ut i samhället; Vi anser att detta är så bra åsikter att vi till och med vill sponsra propagandan av dem. Och vem tror Carlbom att han lurar? Tror han på fullaste allvar att vi får mer insikt? De visar väl precis just det som de har lust att visa ändå.

😉 fast lite kul är det ju om de nu fått pengar av oss för att göra denna hemsida och att vi faktiskt därmed fått mer insikter i deras agenda … Och då hör det till saken att de uppenbarligen anser att dessa åsikter på muslim.se var tillräckligt pk …

Avslutningsvis instämmer jag helt i Per Gudmunssons påpekande i artikeln i SvD Ge inga bidrag till hatet:

Demokratiministern borde omedelbart utreda hur det kan komma sig att Ungdomsstyrelsen gång på gång kan betala ut bidrag till antidemokratiska rörelser.

Och varför ska vi överhuvudtaget ge skattepengar till religiösa samfund?

Passar på att även länka till Lena Anderssons artikel, även den på Newsmill, där hon tar upp att vi redan börjat censurera till följd av hot och våld från islamister.

Jag förutsätter att majoriteten av svenskarna fördömer hedersmord och hedersvåld, och att det naturligtvis helst ska stoppas innan det ens sker. Sanna Ryman tar upp några aspekter kring rättsväsendet. (SvD)

Men hur stoppar vi det då? Jag tror att den tunga biten ligger i att ändra attityder. Jag anser att det är bra att media och den ”vanlige Svensson” är tydlig med att detta är något fullkomligt oacceptabelt, men tyvärr räcker inte det. Om det inom sub-kulturer ändå finns de som hyllar och tar hedersvåld för given så kommer vi ha det ytterst svårt att utrota denna attityd.

Visst har vi svårt att påverka kulturer i andra länder, so i sin tur får inverkan här, men hur är det med ledarna i dessa sub-kulturer här i Sverige. Vad gör de för att förvärra eller utrota problemet?

Jag är medveten om att det inte finns någon given företrädare, men varför hittar man inget synbart om detta hos sveriges unga muslimer, borde inte detta rimligen vara en otroligt intressant och viktig fråga för deras del? Förhoppningsvis är det det, men jag hittar inget på nätet. Sveriges muslimska råds webbsida har tyvärr blivit hackad så jag kan inte se vad som står där.

Självklart menar jag inte att varje enskild muslim bär skuld till hederskulturen, däremot anser jag att ingen bör stå bakom den och att de som faktiskt har makt att kunna påverka, att de också har en skyldighet att använda den makten i gott syfte.

Demokrati i all ära, men det förustätter en del grundläggande saker först, för att inte minoriteter ska bli lidande. Majoriteten är inte automatiskt snäll mot den enskilde individen, oberoende av hur godhjärtad vi i väst kan tycka att just den individen är. (SvD)

Denna artikel uttrycker min farhåga väl http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/muslimska-brodraskapet-en-del-av-problemet_5924805.svd

Och ännu en gång: Låt de liberala krafterna få gå på frammarsch

Visst verkar de liberala kraftena i Egypten ha tagit ett steg framåt, men än känns det onekligen lite osäkert. (SvD)

Jag hoppas verkligen att det blir Egyptens liberala krafter som får fortsätta att ta steg framåt. Att det får bli ett land som präglas av ömsesidig respekt och ödmjukhet mellan de olika grupperna i landet, och att intolerans inte längre ska tolereras.

Och skickar samtidigt en tanke till oss som redan lever i demokratiskt styrda länder. Vi har en skyldighet att värna dess grundtankar och visa hur det bör fungera i praktiken.

På min sida ”En bättre värld” utvecklar jag närmare hur tex Sverige kan bidra i den processen. Tyvärr har vi enligt mig knappast guldstjärna idag. Men det kanske kan ändras 🙂

Och avslutningsvis. Låt inte oss här i västvärlden slå oss allt för mycket för bröstet heller, för jag tror inte på One-size-fits-all när det gäller vilka mer konkreta steg Egypten kommer att behöva ta.

Stort lycka till i alla fall!!!

Nästa sida »