Katolicism


Om och om igen lyckas jag tydligen lura mig själv att tro att människans ohyggliga grymhet mot hela grupper av människor är något som hör till det förgångna. Tyvärr är det inte så.

I Afrika utspelar sig grymheter som jag hade hoppats vi skulle slippa. Inte nog med att naturen slår till, grupper passar då på att systematiskt utnyttja situationen till sin egen fördel på det mest fruktansvärda sätt. (SvD)

Vet inte riktigt vad som gör mig mest upprörd, men tror att det är det att övriga Afrika verkar så likgiltiga inför katastrofen. För lite krasst är det ändå så att en eller några onda människor sällan hinner göra  så mycket skada som i detta fallet, utan deras skadeverkan grundar sig på alla deras ja-sägare och alla de som väljer att titta bort.

Tyvärr ser jag inget enkelt svar på problemet, utan det är många krafter som måste samordnas, både kortsiktigt och långsiktigt.

Jag har precis påbörjat en bok som behandlar samma ämne, dvs konflikten mellan muslimer och kristna. Boken utspelar sig i Spanien i mitten av 1500-talet och båda sidor verkar minst sagt vara lika goda kålsupare. Men jag luras allt som oftast att tro att de grymheterna tog sitt slut i det århundradet. Tyvärr vet jag allt för väl att så inte är fallet.

Annonser

Antar att man inte borde förvånas. Katolska kyrkan visar än en gång upp sitt inhumana ansikte. Denna gång genom att likställa pedofilism med kvinnlig prästvigsel. (SvD)

Hur kan denna kyrka fortsätta att ha så många anhängare?

Och framförallt: Hur kan man vara anhängare till denna kyrka? Och hur kan man som kvinna vara anhängare till denna kyrka? Hum misstänker att jag blev könsdiskriminerande för självklart är det lika märkligt att män väljer en katolsk människosyn. Dock finns det så klart lite mer egenintresse då man vips sopar undan 50% av konkurenterna …

Sedan är det klart att man som individ tycker att det bästa sättet att påverka är att göra de inifrån. Tyvärr verkar det inte finnas tillnärmelsevis tillräckligt många inom den katolska kyrkan som vill se en förändring.

Det är sexuella övergrepp på barn vi talar om!

Argentina har nu sagt ja till att homosexuella får gifta sig. Grattis! Det finns visst lite hopp ändå. Bara att hålla tummarna för att fler länder följer efter i rask takt. (SvD)

Jag tycker att sekter är otroligt obehagliga, men det kanske har att göra med att de är så totalt i strid med min livssyn. Men också för den styrka de ånjuter, som gör att de i praktiken kan få med sig vem som helst bara tillfället är det rätta. Ursch, mycket mycket obehagligt.

Men ett sätt att förhindra deras utbredning är så klart att tala om problemet, vilket nu Per Kornhall, en avhoppare, gör i boken Livets ord. (SvD)

Ett annat är så klart att se till att våra barn slipper födas in i sekter.

Och ett tredje är att samhället stöttar de som vill hoppa av, vilket Nyamko Sabuni presenterade i januari. Se Möjligheten att få lämna en grupp när man vill och slippa hjärntvätt

Och för det fjärde att minska skammen, så att det blir lättare att hoppa av utan att känna Hur kunde jag vara så lätt manipulerad.

För som Per Kornhall påminner om:

Kornhall visar övertygande hur Livets Ord, under Ulf Ekmans ledarskap, fångar upp vilsna människor i sin gemenskap för att manipulera dem till underkastelse. Metoderna är desamma som används av sekter och auktoritära regimer världen över. Medlemmarna inlemmas långsamt i en från omvärlden isolerad gemenskap som konsekvent odlar ett ideologiskt sanningsmonopol. Genom ett auktoritärt ledarskap kontrolleras all information, och intern och extern kritik undertrycks effektivt genom en kombination av maktspråk och stark samhörighetskänsla. På så sätt blir medlemmarna med tiden själva den ”sanna” lärans främsta förespråkare: de kräver av sig själva och andra fullständig underkastelse och lojalitet.

Kornhall berättar om hur svårt det är att bryta med en sekt när man väl blivit delaktig i dess självrättfärdiga gemenskap. Skälen är många. Efter en tid är man isolerad från det omgivande samhället, såväl när det gäller värderingar som sociala relationer. Vid ett uppbrott förändrar man därför inte bara sin världsbild – man tvingas också lämna i stort sett hela sitt sociala umgänge. Övriga medlemmar gör därtill vad de kan för att återföra avfällingen i sektens gemenskap.

I min naivitet så har jag trott att kristna (och judar) hade kommit lite längre än sina islamistiska vänner. Jo lite längre, för de har i alla fall gått i från mord och dödshot och verkar kunna nöja sig med fängelse. (DN)

Var tog yttrandefriheten vägen?

Jag talar om Doda (DN)

Dorota Rabczewska, mer känd under artistnamnet Doda, avfyrade sina åsikter kring Bibeln för ett år sedan i en intervju för polsk tv.

”Det är svårt att tro på något som författats av människor som drack för mycket vin och rökte örtcigaretter”, ska hon ha sagt i intervjun, skriver polska nyhetsssajten New Poland Express.

Mycket skrämmande! Och från ett så närbeläget land som Polen. Och i EU!

Och vad är det förresten som inte är sant i uttalandet? Eller får vi nu inte ens tala sanning?

På tal om sanning och katolskakyrkan, läs gärna Dödahavsrullarnas hemlighet.

Di skriver idag om ett nytt index för att utifrån en kristen värdegrund bedömma företag. Indexet är tänkt att guida investerare.

I alla fall så blir min fråga då: Hur många investerare bryr sig om det?

Troligen fler än jag tror.

De punkter jag reagerade på var preventivmedel och pornografi. Preventivmedel vill jag verkligen att man investerar i! men här är det misstänkt Vatikanen som har ett finger med i spelet för att så inte ska bli fallet :-(. När det gäller pornografi så vet jag ju inte hur de har satt kriteriet, men jag antar att de inte har samma gräns som jag. Å andra sidan så finns det nog inte så stor brist på investerare i porr-braschen och jag ser det inte heller som någon nödvändig bransch, så den begränsningen bekymrar mig inte alls.

Samtidigt skriver Di om hur investeringarna i Asien växer. Jag undrar hur de då verkar för bra löner och arbetsförhållanden för de anställda, och värnandet om miljön. Liten undran bara. 

Men tillbaks till det kristna indexet. Det påminner mig om en teori som jag fick höra under en rundvandring på Birka. Teorin var att man flyttade från Birka till Vadstena just för att handelspartnerna var kristna och ville ha kristna handelspartners. Birkaborna valde då att flytta till Vadstena och där, åtminstonde utåt sett, ge sken av att de blivit kristna. I sinom tid blev ju också så fallet. Ett handelsstrategiskt drag redan då.

Så även om vi nu är bland världens mest sekulariserade (det mest sekulariserade?) landet i världen, så är vi även ett av världens mest exportberoende länder. Och eftersom många av våra investerare inte är fullt så sekulariserade som oss, så innebär det att vi ändå får rätta oss i ledet.

Förhoppningsvis ligger nu våra värderingar hyffsat i linje med detta kristna index, förrutom just frågan om preventivmedel då.

Sent ska synaren vakna heter det.  Sju år efter kännedommen kommer ångern, eller är det bara ett spel för galleriet? Anders Arborelius säger nu(SvD):

Som biskop tar jag på mig hela ansvaret för detta och är beredd att ta konsekvenserna av detta, när man nu ska göra en grundlig undersökning av hela denna tragiska historia.

Det kan hända att det är som den katolske förespråkaren sa i TV-morgonsoffan för en tid sedan, att det inte finns fler pedofiler bland katolska präster än inom andra grupper, men faktum kvarstår ändå när det gäller den Katolska kyrkans vilja och förmåga att göra något åt problemet både i förebyggande syfte och för att mildra skadorna.

Samtidigt tycker jag att man bör kunna förvänta sig mer av religösa samfund än av en grupp – vilken som helst.

Jag brukar bedömma människor utifrån att det är mänskligt att fela, (i alla fall om man har gott uppsåt) men att det beror på hur man sedan väljer att hantera sin misstag.

Men Katolska kyrkan kan väl inte förnedra sig att mätas efter samma måttstock som vi vanliga dödliga.

Nästa sida »